Γιατί χρησιμοποιούμε την Κυπριακή διάλεχτο στα τραούθκια μας
30.06.07
Γιατί ραππάρουμε Κυπριακά στα τραούθκια μαςImage Part Of The Soul (P.O.T.S.):

Ζιούμεν μες την Κύπρο τζαι η γλώσσα μας τσιαττίζει τα κυπριακά.

Εμάθαμεν να σκεφτούμαστεν, να μιλούμεν τζαι να εκφραζούμαστεν με τα κυπριακά τζαι τούτοι εν οι λόγοι που ακούτε κυπριακά μες τα τραούθκια μας.

Γιατί ραππάρουμε Κυπριακά στα τραούθκια μας

Πολλοί εν τζίνοι που πιστεύκουν πως τα κυπριακά εν μόνο για γέλια τζαι για τούτο φταίουν οι κυπριακές σειρές που τα γελιοποιούν, οι παραπάνω κυπραίοι που εν πολύπλοκοι εσσωτερικά τζαι υποτιμούσιν τον εαυτό τους τζαι πιστεύκουν πως εν πιο ευγενικοί άμαν μιλούσιν καλαμαρίστικα τζαι αγγλικά. Εν μόδα να μιμούμαστεν συνέχεια εξωτερικούς παράγoντες. Εμείς εφήαμεν που τούντο τρόπο σκέψης τζαι φυλακής. Ξέρουμε πως τα κυπριακά εν πλούσια διάλεχτος τζαι έσσει ακόμα λέξεις που εν τις ξέρουμε. Έσσει κυπριακό λεξικό που εξηγά το νόημα της κάθε λέξης τζαι τα παράγωγα της τζαι εν ο καλλύττερος τρόπος για να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τζαι άγνωστες κυπριακές λέξεις που μόνο που παππούες τζαι γιαγιάες αν τα ακούσεις. Όπως σκεφτούμαστεν έτσι μιλούμεν.

Εμείς μέσα που τα τραούθκια μας μιλούμε τζαι για θέματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά μες την χώρα που ζιούμε. Άσχετο αν μπορεί να ένι τζαι παγκόσμια τα φαινόμενα, εμείς θέλουμε να περάσουμε πρωτ’ απ’ όλα τα μηνύματα στην Κυπριακή κοινωνία τζαι μετά οπουδήποτε αλλού γιατί λαμβάννουμεν υπ’ όψην μας τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Πιστεύκουμεν πως ο κάθε καλλιτέχνης που κάμνει Χιπ Χοπ ή οποιοδήποτε άλλο γνήσιο είδος μουσικής πρέπει να εξαπλώννει την μουσική του με τον δικό του τρόπο.


Ιστορικά μες την μουσική έσσει μιαν αρκήν η κυπριακή διάλεχτος τζαι μιαν συνέχειαν που συγκροτήματα που εκαταλάβαν ότι εκαταλάβαμεν τζ´ εμείς. Πως πρέπει να φκέννει τζίνον που εν μες την ψυσσήν μας. Ακολουθούν μερικές αναφορές μες την κυπριακή Χιπ Χοπ σκηνή που πιστεύκουμε πως αξίζουν για να δείξουν την εξέλιξη της ιστορίας ως σήμερα.


Η κυπριακή διάλεχτος μες την Χιπ Χοπ


Οι πρώτοι που εραππάραν στα κυπριακά ήταν οι Βαωμένοι Έσσω που όμως εν εφκάλαν CD. Μετά εν οι HC.H (Hardcore Heads) που πριν να φκάλουν ακόμα το πρώτο τους CD του 2002. Ο Χάρος τζαι ο Κος Γάμμα εκάμναν αυστοσχέδια ευτράπελλα στα κυπριακά ενώ ο Ζακ, ο Μάγος τζαι ο Κος Γάμμα εγράψαν τζαι εραππάραν κυπριακά. Εν ανάγκη να αναφέρουμε τζαι τον DJ Πονοκέφαλο (ένας που τους Βαωμένους Έσσω) που μαζίν με τον Κινησιοθεραπευτή εραππάραν στα κυπριακά με έναν άλλο στυλ τέλεια δικό τους. Έναν άλλο συγκρότημα που εράππαρεν κυπριακά ένι τζαι οι DNA. Ύστερα έρκουντε οι P.O.T.S. (Part Of The Soul) ο Funk-It τζαι ο Αρχάγγελος το 2005 σε συναυλίες τους να ραππάρουν στα κυπριακά γραμμένους στίχους τζαι με ολοκληρωμένη δουλειά τέλη του 2006 με τον ίδιο τρόπο που εκφράζουντε, μιλούν τζαι σκέφτουντε όπως τζαι οι υπόλοιποι που επροανάφερα.


Part Of The Soul (P.O.T.S.)